Papaz Büyüsü Yapan Medyumlar

Papaz Büyüsü Kim Yapar?

Büyüler, gerçek büyücü olarak bilinen ve toplumda medyum ve hoca isimleriyle tanınan kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu kişiler birçok ilme vakıf kimseler olarak cinlerle irtibat kurma yeteneğine sahip olan insanlardır. Böylece derin ve geniş bilgileri ve engin tecrübeleriyle insanlara büyü konusunda yardımcı olurlar. Tehlikeli büyülerden biri olan papaz büyüsü de bu kişiler tarafından yapılmaktadır.

Medyumlar ya da hocalar genelde ruhsatlı olarak çalışan ve bir danışma merkezleri olan yasal kişilerdir. İnsanlara büyü, sihir, tılsım, muska, zırh, koruma, cin çıkarma, büyü bozma, cifir, vefk konularında yardım ederler. Tehlikeli ve riskli büyülerden biri olan papaz büyüsü yapmayı da bilirler.

Papaz Büyüsü Zararlı mıdır?

Daha çok papazların yaptığı büyü olarak bilindiği için papaz büyüsü olarak anılan bu büyü oldukça etkilidir. Büyünün tesiri kişilere de zarar verebilmektedir. Bu zararlar fizyolojik ve psikolojik olarak yaşanabilmektedir. İnsanların iradelerini kontrol altına almak amacıyla yapılan büyü olduğundan irade zafiyeti oluşmasına neden olabilecek bir büyüdür.

Medyumların sıklıkla yaptığı papaz büyüsü zararları insanlarda irade zayıflığı, kanma, kandırılma, yönlendirme, beklenmedik tavırlar içine girme gibi durumlara neden olabilmektedir. Bu gibi durumların yaşanması ve sıklaşması büyü olduğunu gösterir. Bu durumlar intihar eğilimi ya da boşanma kararları, ayrılık kararları olarak meydana gelebilmektedir.

Papaz Büyüsü Belirtileri Nelerdir?

Büyülerin içerikleri ve yapılma nedenleri belirtilerini de beraberinde getirmektedir. Bir büyünün olup olmadığını anlamak yaparken de cinlerle irtibata geçen medyumların yeniden cinlerle irtibat kurarak yardım almasıyla anlaşılabilir. Papaz büyüsü etkileri ya da belirtileri de bu şekilde fark edilebilir. Tehlikeli bir büyü olması insanlara zarar verme riskini arttırmaktadır.

Medyumlar ya da hocalar papaz büyüsü belirtileri olarak kişinin kararlarındaki ani değişimlerden ve iradelerinin kontrol edilmesi nedeniyle yönlendirmelerden bahsetmektedir. Bu durumlar gözle görülebilen durumlardır. Davranış bozukluklarının bu şekilde meydana gelmesi bir büyü olduğunun belirtileridir. Bu durumlarda medyumlara ya da hocalara başvurarak bilgi almak doğru olacaktır.

Papaz Büyüsü Niye Yaptırılır?

Büyülerin yaptırılma nedenleri farklı farklıdır. Daha çok kötü niyetli ve kötü maksatlı insanlar kin, nefret, intikam ve hırs gibi duygu ve düşüncelere sahip olarak insanlara zarar vermek kastıyla büyü yaptırırlar. Bazı iyi niyetli insanlar da aşık etme, geri getirme, soğutma maksadıyla büyü yaptırmaktadır. Papaz büyüsü tehlikeli ve zararlı olabilen bir büyüdür.

İnsanların iradelerinin kontrol altına alınması ve insanların istenilen şekilde yönlendirilmesi aşık edilmesi, soğutulması, tek irade kontrol merkezinin bulunması büyü yaptıran kişilere yarar sağladığından papaz büyüsü öncelikle tercih edilen bir büyü olma özelliğine sahiptir.

Medyumlar ve hocalar geniş ve derin bilgi, engin tecrübe ve kadim eserlerle olan münasebetleri dolayısıyla cinlerden de yardım aldıkları için insanların başvurduğu ve büyü konusunda yardım talep ettiği kişilerdir.

Dil Bağlama Büyüsü

Büyü Nedir?

İnsanların mistik ya da doğaüstü yöntemlerle dünyayı etkilediğini ileri süren faaliyetler ve bunların etrafında oluşan bir sistemdir.

Dil Bağlama Büyüsü Nedir ve Neden Yapılır?

Dil bağlama büyüsü başka bir kişinin konuşmasını engellemek amacıyla yapılır. Bunun yanında karşıdaki insanın kötü söz ve kötü yorum yapmasını engellemek de dil bağlama büyüsünün amacı arasındadır.

Dil bağlama büyüsü herkese yapılabileceği gibi genelde aile üyelerine karşı yapılır. Aile bireylerine, geline, damada, akrabaya, öğretmene, iş yerindeki arkadaşlara karşı yapılabilir. Dil bağlama büyüsü kötü niyetle ve kötü amaçla yapılmamalıdır.

Dil bağlama büyüsü iki basamaktan oluşur. İlk basamağı dil bağlama duasıdır. Bu aşamada alanında uzman kişi, büyü yaptıran kişiye yapılması gerekenleri anlatır. İkinci basamakta ise dil bağlama büyüsü yapılır. Bütün büyülerin yapım aşamasında olduğu gibi bu büyüde de alanında uzman ve profesyonel biri tarafından yardım alınmalıdır. Deneyimli olmayan kişiler tarafından bu büyü yapılırsa yapılan kişi üzerinde kötü ve olumsuz etkiler meydana gelebilir.

Dil Bağlama Büyüsü Kimler Üzerinde Etki Eder?

Dil bağlama büyüsü etki ettiği kişiler sınırlandırılmamıştır. Fakat bazı kişilere bu büyü daha çok yaptırılmak istenmiştir. Bu kişiler genellikle gelin kaynana, aile üyeleri, eş, görümcedir. Büyüden sonra büyü yapılan kişiye karşı kötü söz ya da kötü yorum yapılmaz. Ayrıca arkasından dedikodu yapılmasını engellemiş olur. Büyü yapılan kişiye üzücü ve gereksiz konuşmalar son bulur. Bununla beraber kişi, kendisine iftira atılmasını da engellemiş olur.

Tabii ki bu büyü de diğer büyüler gibi kötü niyetle yapılmamalıdır. Aksi takdirde büyü yapılan kişiye olumsuz yönde etki eder.

Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Öncelikle dil bağlama büyüsünü yaptıracak olan kişinin ne amaçla yapacağına karar vermiş olması ve kötü niyetli olmadığını göstermesi gerekir. Bu büyü kötü niyetli olarak gerçekleştirilirse dil bağlama büyüsü tutmaz.

Uzman kişi, dil bağlama büyüsünü yapmak için düşmanın dilini bağlama muskası gibi malzemelerden yararlanır. Bu malzemelerin büyünün üzerinde etkisi yüksek olacağından dolayı çok dikkatli olunmalıdır.

Dil bağlama büyüsünün yapılması için büyünün yapılacağı kişi haksızlığa, kötü yorumlara uğramış olmalı. Bunun yanında haksız kazançlara itilmiş olmalı.

Dil Bağlama Büyüsünün Etki Süresi

Dil bağlama büyüsünün etkisi süresi duruma göre farklılık gösterebilir. Günün etkisi görülmesi aşağı yukarı 5 günlük bir sürede gerçekleşir. Uzman kişiler her ihtimale karşı 7 günlük bir süre verirler.

Dil bağlama büyüsü sayesinde birçok kişi haksız olan söylemlerden kurtulmuştur. Büyünün etkisini gösterebilmesi için gerekli malzemelerin bulunması da oldukça önemlidir.

Dil Bağlama Büyüsünün Kuralları

Dil bağlama büyüsünde uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması durumunda büyünün tutma ihtimali çok azdır. Bu kurallardan en önemlisi büyü yaptıran kişinin ağzının sıkı olmasıdır. Dil bağlama büyüsü yaptıran kişi bu büyü yaptırdığını söylerse dikkatleri üzerine toplar ve bu durumda olumsuz sonuçlar meydana gelir.

Özellikle kocanın dilini bağlama büyüsü yapılmışsa bundan hiç kimseye bahsedilmemelidir. Büyü yaptıran kişi en yakınına dahil bu konu hakkında herhangi bir şey söylememelidir. Eğer büyü yapıldığı söylenirse büyü hakkında insanlar yorumlar yapabilir. Ve bu durum ters etki yaratır.

Dil Bağlama Büyüsü Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Dil bağlama büyüsü yaptıran kişiler alanında uzman ve deneyimli kişilerden yardım alması gerekir.
 • Büyü yaptıran kişi büyü yapılırken okunan duaları kalpten inanması gerekir.
 • Okunan dua karanlık ve sessiz bir yerde okunmalıdır.
 • Büyü yapılırken yarıda bırakılmamalıdır işlem tamamlanmalıdır. Yarıda bırakılırsa tekrar başlamak gerekir.
 • Yapılış amacı iyi niyetle olmalıdır.
 • Büyünün ne zaman etki edeceği belli değildir.

Bunlardan farklı herhangi bir durum olursa alanında uzman kişi bunu büyü yaptıran kişiye söylemelidir.

Dil Bağlama Büyüsü Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Bu durum büyünün yapılış amacına göre farklılık gösterebilir. Bununla beraber yapılış amacı ve yaptırma şekli de önemlidir. Yanlış kişi tarafından ve yanlış yöntemler tarafından yaptırılan büyü kişiye zarar verebilir. Bu nedenle en doğru yöntemle ve doğru kişi tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir.

DAHA FAZLA DETAYLI BİLGİ VE MEDYUMLAR HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Büyü Bozma Nedir ?

Büyü Bozma Nasıl Yapılır?

Büyü, doğaüstü varlıkların kullanılarak olağanüstü olaylara gebe olması yoluyla istenilen şeylerin gerçekleştirilmesi anlamına da gelmektedir. Büyü, medyumlar tarafından yapılmaktadır. Medyumlar, olağanüstü varlıkların kullanılmasında uzman olan cin ve şeytanlarla irtibata geçebilen kişilerdir.

Büyü, tılsım, sihir, muska gibi işler de sıradan insanlar tarafından yapılsa da medyumlar tarafından profesyonel olarak yapılmaktadır. Büyü bozma da bilgi ve beceri gerektirdiği için medyumlar tarafından yapılmaktadır.

Kimler Büyü Bozma Yapabilir?

Büyü yapma faaliyetleri günümüzde bilgili ya da bilgisiz birçok kişi tarafından yapılmaktadır. Bu durum oldukça sakıncalı olmakla beraber tehlikeli sonuçlar da doğurabilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda medyumlardan yardım almak büyü bozma, sihir bozma, muska bozma işlerini medyumlara yaptırmak gerekmektedir.

Büyü yapabilen kişiler büyü bozma işini de yapmaktadır. Büyü bozmak, büyü yapmak kadar zordur. Bu iş uzman kişiler tarafından derin bilgi ve profesyonel yaklaşım gerektirmektedir. Birçok büyü bozma seansında ayinler de yapılabilmektedir. Bu nedenle büyü bozma işini medyumlar uzman kişiler olarak yapmaktadır.

Büyü Bozma Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Büyü yaparken ya da büyü bozarken dikkat edilmesi gereken birçok olay bulunmaktadır. Çünkü bu işler oldukça zor ve zahmetli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişilerin özel eşyaları ya da birtakım unsurlar medyumlar tarafından hassasiyetle kullanılmaktadır. Saç, kıl, tırnak, eşya, kıyafet gibi unsurlar medyumlarca büyü yaparken ya da büyü bozma durumlarında kullanılabilir.

Büyü bozma faaliyetlerinde dikkatli olmak gerekir. Bunun için ayin gerektiren durumlarda her aşamanın mutlaka yerine getirilmesi ve tam yapılması gerekir. Bu nedenle de büyü bozma işini bilgili kişilerin yapması gerekir. Gelişigüzel bir şekilde büyü bozma yapılamaz.

Büyü Bozma Sakıncaları Var mıdır?

Büyü yapmak gibi büyü bozma işinin de sakıncaları olabilir. Bu sakıncalar bozma işinin doğru ve düzgün yapılmamasından kaynaklanabilir. Yanlış bir şekilde bozulan büyüler tersine dönebilir, yapan ya da yaptırılan kişilere de zarar verebilir.

Bu zararlar maddi ve manevi bir şekilde de meydana gelebilir. Fizyolojik ya da psikolojik bir şekilde de yaşanabilir. Bu nedenle büyü bozma faaliyeti yaparken odlukça dikkat etmek ve uzmanlardan yardım almak gerekir.

GERÇEK MEDYUMLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

 

Güvenilir Medyumlar Hakkında

Güvenilir Medyumlar Ücretli midir?

Medyumluk hizmetleri bir hizmetin gereği olarak ücrete tabidir. Medyumlar, bu noktada danışanlarının durumuna göre de hareket edebilir. Sürekli çalışılan bir medyumla anlaşmak daha kolay olacağı için ücret ödenmeyen zamanlar da olabilir. Güvenilir medyumlar ücrete tabi olarak çalışır ve bu durum oldukça şeffaf olarak danışanlarla paylaşılmaktadır.

Medyumluk hizmetleri bilgi, beceri, tecrübe ve özel yetenek gerektirdiğinden ve bazı işlemlerin masraflı olarak gerçekleşmesinden paralı olarak yapılmaktadır. Büyü yapma, bozma, sihir yapma, bozma işlemleri masraflı işler olarak medyumlar tarafından parayla yapılmaktadır.

Güvenilir Medyumlar İyi midir?

Medyumluk hizmetleri büyü, sihir, tılsım, fal bakma işlerinde işe yaramaktadır. İnsanlar bu gibi durumlarda güvenilir medyumlar bularak işlerini halletmek isterler. Büyü, sihir, tılsım daha çok dert getirir. Bu da özel yetenek gerektirdiği için insanları zor durumda bırakır. İnsanlar da yardım aramak amacıyla iyi kişiler alanında uzman kişiler bulmak ve onlardan yardım almak isterler.

İnsanların alanında uzman kişiler olarak medyumlar tarafından yardım görmeleri büyü, sihir, tılsım, fal işlerinin kolayca hallolması anlamına gelmektedir. Büyüleri yapmak kadar büyüleri bozmak da zordur. Bu nedenle yetenekli ve bilgili kişilerden yardım almak gerekir. Medyumlar bu bakımdan çok yardımcı olurlar.

Dürüst Medyumlar Nasıl Bulunur?

Günümüzde medyumluk hizmetleri hemen herkes tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu da dürüst medyumlar bulmakta insanları zor durumda bırakmaktadır. Sahtekar kişilerin devreye girmesi işlerin daha da sarpa sarmasına neden olmaktadır. Bunun önüne geçmek için güvenilir medyumlar bulmak adına çok kapsamlı araştırmalar yapmak gerekir.

Güvenilir medyumlar bulmak için yapılan araştırmalarda danışanların tavsiye, yorum ve tecrübelerine de başvurmak oldukça önemlidir. İnsanların ikna olması, inanması, güvenmesi, para bağlaması böylece daha şüphesiz bir şekilde gerçekleşir. Medyumlar bu bakımdan insanlara güven vererek çalışmaları gerektiğinin farkındadır.

Sahtekar Medyumlar Var mıdır?

Medyumluk istismara açık bir meslektir. Bunu bilen kötü niyetli kişiler sahtekarlık yapmak derdinde olarak insanları kandırıp paralarını almak isterler. Bunun önüne geçmek için çok araştırma yapmak gerekir. Bu araştırmayı yaparken medyumlar konusunda tecrübe sahibi kişileri bulmak, danışanların yorumlarını da bilmek gerekir.

Günümüzde güvenilir medyumlar oldukça azalmıştır. İnternet ortamında da güven ortamı tesis edilemediğinden sahtekarlardan kurtulmak adına adresi, telefonu, danışma merkezleri olan gerçek ve tüzel kişilerle irtibata geçmek her zaman en doğru olandır. İnsanların kandırılmasının önüne geçilmesi bakımından güvenilir medyumlar bulmak ve onlardan yardım almak işleri daha da kolaylaştırmaktadır.

Gerçek Medyumlar Hakkında

Gerçek Medyumlar

Medyumlar, büyü, sihir, tılsım, muska, fal konusunda bilgili ve tecrübeli kişiler olarak insanlara yardım etmekte ve destek olmaktadır. Medyum olmak özel bilgi, yetenek gerektiren bir iş olarak da bilinmektedir. Medyumlar özel bilgi ve yeteneklere sahip olarak insanlara yardım ederler.

Günümüzde birçok medyum bulunmaktadır. Hangisinin sahte hangisinin gerçek olduğunu anlamak neredeyse imkansız hale gelen bir zorluktadır. Bu nedenle çok iyi araştırma yapmak, bilgi toplamak gerekir. Bu da gerçek medyumlar konusunda araştırmayı derinleştirmek anlamına gelir.

Gerçek Medyumlar Ne İş Yapar?

Günümüzde medyumlar insanlara metafizik ve psikolojik açıdan yardım etmektedir. En kolay medyum hizmetleri fal ve falcılık olsa da cin ve şeytanla iletişime geçen medyumlar da daha kapsamlı çalışmaktadır. Gerçek medyumlar bu bilgilere ve yeteneklere sahip kişilerdir.

Özel bilgi ve yeteneklere sahip olan bu medyumlar, yeteneklerini, bilgilerini ve tecrübelerini suiistimal etmemelidir yahut etmemektedir. Böylece insanlarla medyumlar arasında bir güven ortamı oluşmaktadır.

Gerçek Medyumlar Nasıl Anlaşılır?

Medyumların güven vermesi oldukça önemlidir. Güven ortamının oluşması medyumların tarz ve tavırlarına bağlı olarak, bilgi ve tecrübeleri ışığında da gerçekleşebilir. Gerçek medyumlar tecrübeli, bilgili, işini bilen ve yardım etmek ve destek olmak önceliğiyle hareket eden kişilerdir.

Medyumlar gerçekten hizmet ettiği, destek olduğu, yardım ettiği kolaylıkla anlaşılabilir. Bunun için gerçek medyumlar çok şeffaf olarak çalışır ve her aşamada danışanını bilgilendirerek bir güven ortamının oluşması ve bunun sarsılmaması adına uğraşır.

Gerçek Medyumlar Ne Kadar Yardımcı Olabilir?

Medyumlar gerek tek başlarına gerekse yardımcıları ile çalışırlar. Bu bakımdan bir doktor gibi hizmet veren, danışma merkezlerinde çalışan medyumlar da bulunmaktadır. Gerçek medyumlar bir danışma merkezlerinde gerçek doktor ve psikologlardan yardım alarak kapsamlı bir şekilde hizmet etmeyi, danışanlarına yardımcı olmayı ve destek olmayı öncelerler.

Bu bakımdan danışanlar ile medyumlar arasında bir güven ortamı oluşur, kimsenin aklına kötü bir şey gelmez, herkes işini yapar, karşılığını alır ve sorunlar da en kısa yoldan çözüme kavuşmuş olur. Medyumlar da uzman kişiler olarak işlerini zamanında ve yeterli olarak yaparlar.

Medyum Albert Hoca Hakkında

Büyü Nedir?

İnsanların mistik ya da doğaüstü yöntemlerle dünyayı etkilediğini ileri süren faaliyetler ve bunların etrafında oluşan bir sistemdir.

Papaz Büyüsü Nedir?

Papaz büyüsü hem kötü niyeti hem de iyi niyetli olarak yapılabilen bir büyü çeşididir. Genellikle evli kadınlar eşlerini eve  ve kendisine bağlamak amacıyla yaptırırlar. Papaz büyüsü yapıldıktan sonra bozulduğunda bu büyüğü tekrar yapılamaz.

Papaz büyüsünü yaptıran kişi sevdiği kişiyi kendisine aşık eder ve onun kendisinden ayrılmamasını da sağlar. Bununla beraber bu büyüğü kötü niyetli olarak da yapılabilir. Eğer kişi birinin acı çekmesini ve sıkıntı yaşamasını isterse papaz büyüsü yaptırabilir. Bu büyünün etkisi oldukça fazladır ve yapıldıktan sonra hemen etkisini gösterir. Bu büyüyü yaptırırken tabii ki alanında uzman, deneyimli ve yetenekli bir medyumdan yardım alınmalıdır.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsünü yapmak için bazı malzemeleri temin etmek gerekir. İhtiyaç duyulan malzemeler şu şekilde sıralanabilir:

Büyüyü yaptıran kişinin kendisine aşık olmasını istediği kişinin kıl ve saç teli, aşık olmasını istediği kişinin el ya da ayak tırnakları, ve o kişinin kan ve deri örnekleri gereklidir. Bu malzemeler eksiksiz bir şekilde alanında uzman kişiye verilir. Ardından uzman kişi gerekli yöntemleri kullanarak bu büyüyü yapmaya başlar. Malzemelerde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olursa büyü tutmaz.

Papaz Büyüsü Sonuçları

 • Papaz büyüsünün etkisinde olan insanlar ruhsal ve psikolojik olarak olumsuz etkilenir ve çöküntü yaşarlar.
 • Bu büyünün etkisinde olan kişi bunalıma girer. Hatta bu bunalım intihara kadar bile sürebilir.
 • Büyü etkisindeki kişilerde dikkat ve konsantrasyon eksikliği görülür.
 • Papaz büyüsünün etkisindeki kişi de sürekli yorgunluk ve halsizlik meydana gelir.
 • Büyü etkisindeki kişi ailesini bırakır ve büyüyü yaptıran kişiye doğru yönelir. Bununla beraber büyü etkisindeki kişi ailesiyle bir daha iletişim kurmaz ve onlardan uzaklaşır. Aynı zamanda bu kişi sosyal çevresinden de uzaklaşmaya başlar.
 • Bu büyünün iyi bir tarafı da evli çiftler için yapıldıysa kişi ailesine ve eşine bağlı kalır.

Papaz Büyüsü Etkileri

 • Bu büyüden sonra büyü etkisindeki kişi hiç sevmediği bir kişiye aşık olabilir.
 • Büyü etkisinde olan kişi sürekli kabus görürler.
 • Papaz büyüsü etkisindeki kişinin maddi sorunları ortaya çıkar.
 • Büyü yapılan kişiler yalnızlık duygusu hissetmeye başlarlar ve bu durumun sonucunda içine kapanık hale gelirler, kişi kendini dış dünyaya kapatır.
 • Büyü yapılan kişide endişe, korku, kaygı gibi durumlar ortaya çıkar.
 • Büyü, bir kişinin zarar görmesi için yapılmış ise o kişinin hayatında ters ve zor durumlar ortaya çıkar.

Bu belirtilerin olması ya da olmaması büyünün yapılış yöntemine yapılış amacına göre farklılık gösterebilir. Aynı zamanda büyüyü yaptıran kişinin de inancı ve samimiyeti de bu etkilerin oluşmasında farklılık gösterebilir.

Papaz büyüsü en çok aşık etmek amacıyla yapılır. Büyüyü yaptıran kişi, sevdiği kişinin kendisine bağlanmasını amaçlar. Bununla beraber bu büyü ayrılık sonrası giden kişiyi geri getirme amaçlı olarak da yapılabilir. Ayrıca başarılı birinin başarısız olması ve hayatında olumsuz durumlar çıkması için de bu büyü yaptırılabilir.

Papaz Büyüsü Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Bu durum büyünün yapılış amacına göre farklılık gösterebilir. Bununla beraber yapılış amacı ve yaptırma şekli de önemlidir. Yanlış kişi tarafından ve yanlış yöntemler ile yaptırılan büyü kişiye zarar verebilir. Bu nedenle en doğru yöntemle ve doğru kişi tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir.

 

SİZLER İÇİN GERÇEK VE SAHTEKAR MEDYUMLAR HAKKINDA BİR ÇOK PAYLAŞIM YAPMAKTA VE AYDINLATMAKTAYIZ.
GÜVENİLİR MEDYUMLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK VE DOĞRU KİŞİYİ BULMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

 

Medyum Sahamettin Yavuz Hakkında

Büyü Nedir?

İnsanların mistik ya da doğaüstü yöntemlerle dünyayı etkilediğini ileri süren faaliyetler ve bunların etrafında oluşan bir sistemdir.

Söz Geçirme Büyüsü Nedir Ve Neden Yapılır?

Söz geçirme büyüsü büyüler arasında pek fazla kullanılmayan bir büyüdür. Çünkü diğer büyülere nazaran yeni bir büyü sayılır. Yeni büyü olmasının bazı dezavantajları vardır. Örneğin yeni büyük olduğu için her medyum tarafından yapılamaz. Her medyumun yapamadığı bu büyüyü yaptığını iddia eden sahte medyumlar da oldukça fazladır. Bundan dolayı bu büyüyü yaptırmadan önce çok iyi ve detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Güvenilir ve profesyonel bir uzman ile çalışılmalıdır.

Söz geçirme büyüsü, inatçı karakterler için ya da insanları zor durumda bırakan kişileri daha çok söz dinleyen birisi haline getirmek için yapılır. Özellikle evli olan kişilerin eşlerinin sözlerini bir türlü dinletemedikleri durumlarda söz geçirme büyüsü sıklıkla yapıldığı görülmektedir. Uzman kişiler söz geçirme büyüsü için kişiye özel muska hazırlanır. Bu muskanın içinde amaca en uygun sözler ve kişilerin isimleri yazılır.

Söz geçirme büyüsü genelde kadınlar tarafından tercih edilir. Ama bu sadece kadınların yapabildiği bir büyü olduğu anlamına gelmez. Bazı erkekler de yaptırabilir. Söz geçirme büyüsü, genelde ilişkide daha baskın olan karaktere yapılır. Kadınların bu büyüyü yaptırma sebebi genelde ilişkideki erkeğin egemenliğini azaltmak ve kadının sözünden çıkmaması içindir. İlişkideki baskın karakter kadın olması durumunda erkeklerde söz geçirme büyüsü yaptırabilir. Söz geçirme büyüsü hem bağlama büyüleri kategorisine hem de aşk büyüsü kategorisine girmektedir.

Söz Geçirme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Uzman kişiler düğünün yapıldığı kişiye özel olarak bir muska hazırlar. Muskada amacına uygun sözler ve kişilerin isimleri yazar. Daha sonra medyum özel ve tılsımlı sözler okur. Bu muskalar söz dinlemesi istenen kişiye verilir. Büyü yapılan kişi 40 gün boyunca bu muskayı çıkarmamalıdır. Bu muskanın yanında bazı duaların da okunması gerekmektedir. Uzman kişinin yönlendirmesiyle verdiği ve söylediği dualar okunur. Bu dualar uzman kişinin yöntemine göre değişebilir. Bununla birlikte duaların okunma vakitlerinde de değişiklik olabilir. Genellikle gün içerisinde belirli bir saatte abdest alıp sonrasında duanın okunması şeklinde yapılır. Söz geçirme büyüsü oldukça kuvvetli ve yüksek frekanslı bir büyüdür.

Bu büyünün başka bir yapılma şekli ise büyü yapılan kişiye ait olan resimler ve eşyaların kullanılmasıdır. Yine aynı şekilde medyum, bu eşyalar ve resimler üzerine özel ve tılsımlı sözler okur. Bu sözler büyü yapılan kişinin üzerinde ciddi etki oluşturur. Bu büyünün yapımı aşağı yukarı 1 hafta sürer.

Tüm büyüler de olduğu gibi bu büyü de yapılırken çok dikkat edilmelidir. Yaptıran kişinin niyetinin tamamen temiz olması gerekir. Aksi takdirde ak büyü olan söz seçime büyüsü Kara büyü kategorisine geçer. Kara büyü derin yapılması da dinen büyük bir günahtır ve yapılan kişi için de iyi sonuçlanmayabilir.

Söz Bağlama Büyüsü Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Büyü yaptıran kişi iyi niyetli olduğu sürece kadının, kocasına söz geçirme büyüsü ya da erkeğin, karısına söz geçirme büyüsü ya da kendi sözünü dinletme büyüsü yaptırılabilir. Bu tarz büyülerin Kara büyü mü ak büyü mü olduğunu belirlemek için uzman kişiye danışılmalıdır. Uzman kişiye kişinin hayatı ile ilgili ve uzman kişinin istediği bütün detaylar verilmelidir. Sonrasında uzman kişi onay verirse uygulamaya geçilir. Söz geçirme büyüsünün evde yapılması kesinlikle tavsiye edilmez.

Söz geçirme büyüsünün riskli olmaması da ilişkilerde tercih edilen bir büyü olduğu anlamına gelir. Uzman kişiler genellikle bu büyüden olumlu sonuçlar alır. Ayrıca yapılan kişiye zarar vermeden üzerinde istenilen etki oluşturulur. Bu büyünün kısa zaman içinde partnerler arasındaki sorunların çözülmesini sağlamıştır. Yine hatırlatmak gerekir ki büyü, yanlış kişi tarafından ve yanlış yöntemler ile yapılırsa kişiye zarar verebilir. Bu nedenle en doğru yöntemle ve doğru kişi tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir.

SİZLER İÇİN GERÇEK VE SAHTEKAR MEDYUMLAR HAKKINDA BİR ÇOK PAYLAŞIM YAPMAKTA VE AYDINLATMAKTAYIZ.
GÜVENİLİR MEDYUMLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK VE DOĞRU KİŞİYİ BULMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

Medyum Yasir Kaşıbeyaz Hoca Hakkında

Büyü Nedir?

İnsanların mistik ya da doğaüstü yöntemlerle dünyayı etkilediğini ileri süren faaliyetler ve bunların etrafında oluşan bir sistemdir.

Süryani Büyüsü Nedir?

Bu büyü daha çok birbirini seven insanların daha fazla aşkla birbirlerine bağlanmaları için yapılan bir büyü çeşididir. Bu büyünün kökeni Süryanilere dayanır. Aşık olan iki kişinin birbirine olan bağlarının daha da artması için yapılan bu büyü sayesinde insanlar hızlı bir sonuç alırlar. Bununla beraber birbirini seven fakat bir araya gelemeyen insanlar da bu büyüyü tercih etmektedir. Nişanlı olan kişilerin evlilik aşamasında sıkıntılar yaşaması da bu büyüye başvurmaları için bir nedendir.

Bu büyünün yapımında Süryani kökenli alanında uzman ve deneyimli bir medyuma başvurulması büyünün etki süresi ve büyünün tutması açısından daha faydalı olacaktır. Büyüyü yapan kişinin Süryani olması büyünün enerjisinin daha iyi olmasını sağlamak için önemli bir husustur. Bu kökenden gelen kişilerin Süryani büyüsünün üzerindeki etkisinin çok kuvvetli olduğu bilinmektedir. Etkili olan Süryani büyüsü sayesinde çiftler birbirine daha çok bağlanırlar. Süryani büyüsü çok hızlı bir şekilde sonuç verdiği için sıklıkla tercih edilen bir büyü çeşididir.

Süryani büyüsünün yapım aşmasında bir basamak atlanırsa ya da küçük bir hata yapılırsa geri alınamaz. Bundan dolayı bu büyünün evde yapılması kesinlikle tavsiye edilmez.

Bu büyü her ne kadar karşıdaki kişiyi kendine aşık etme amacı ile yapılsa da kara büyü sınıfına girer. Çünkü büyüyü yaptıran kişinin niyeti büyünün kara büyü olmasını belirler. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise bu büyüyü Süryani kökenli bir medyumun yapmasıdır. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar meydana gelebilir.

Başka dikkat edilmesi geren bir konu da büyü yapımının aşamaları hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır. Etkili bir büyü olduğundan dolayı küçücük bir hata büyünün tersine dönmesine ve büyünün bozulmasına sebep olabilir. Sonucunda bağlanma beklenen büyü soğuklukla devam edebilmektedir.

Süryani Büyüsünü Kimler Yaptırabilir?

Süryani büyüsünün yaptırılmasında herhangi bir kıstas bulunmaz. Yani herkes istediği kişiye bu büyüyü yaptırabilir. Ancak tehlikeli ve kara büyü olduğundan dolayı yaptırmadan önce detaylı bir şekilde düşünülmelidir. Bu büyünün bozulması yapılması kadar zor bir büyüdür. Bu büyüyü boşanma aşamasına gelen evli çiftler de yaptırırsa aralarında sorunların çözüldüğü görülür.

Süryani Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bu büyü kısa bir sürede etkisini gösteren bir büyü çeşididir. Büyü yaptıran kişi kendisine aşık olmak istediği kişiye ait olan bilgileri alanında uzman medyuma verir. Medyum niyete ve yönteme göre bazı özel tılsımlı sözler okur. Bu büyünün etki süresi büyü yapılan kişiye göre değişiklik gösterir. Yaklaşık 10 ya da 15 gün içerisinde büyü etkisini göstermeye başlar.

Süryani Büyüsünün Belirtileri Nelerdir?

Bu büyünün belirtileri ve etkileri büyü yapılan kişiye göre değişiklik gösterir.

 • Büyü etkisindeki kişide fiziksel ve ruhsal değişimler meydana gelir.
 • Büyü etkisindeki kişi önceden hoşlandığı şeylerden artık nefret duymaya başlar. İlgi alanında değişiklik gözlenir.
 • Büyü etkisindeki kişi, büyü yaptıran kişiye karşı aşk ve sevgi bağı güçlü bir hale gelir. Aralarında duygusal bir bağ oluşur.
 • Bu büyüyü evli çiftlerin yaptırması sonucunda çiftler arasındaki çatışmalar son bulur ve birbirlerine sevgi ile bağlanırlar.

Bu büyünün etkisi büyü yaptırılan kişinin karakterine göre farklılık gösterebilir. Bazı kişilerde büyünün etkisi 1 hafta içinde görülürken bazı kişilerde bu süre daha uzun sürebilir. Ama genellikle 10 ya da 15 gün içinde etkisini göstermeye başlar. Fakat büyünün tutup tutmadığına karar vermeden önce aşağı yukarı 22 gün beklemek yararlı olacaktır.

Süryani Büyüsü Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Bu durum büyünün yapılış amacına göre farklılık gösterebilir. Bununla beraber yapılış amacı ve yaptırma şekli de önemlidir. Yanlış kişi tarafından ve yanlış yöntemler ile yaptırılan büyü kişiye zarar verebilir. Bu nedenle en doğru yöntemle ve doğru kişi tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir.

SİZLER İÇİN GERÇEK VE SAHTEKAR MEDYUMLAR HAKKINDA BİR ÇOK PAYLAŞIM YAPMAKTA VE AYDINLATMAKTAYIZ.
GÜVENİLİR MEDYUMLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK VE DOĞRU KİŞİYİ BULMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

 

 

Medyum Valera Güvenilir midir?

Medyum Valera Güvenilir midir?

Medyumluk hizmetlerinde meşhur olmak bilgiyi kullanmaya ve insanlara yardım etmeye bağlıdır. Bu nedene medyum olmak çok emek isteyen bir iştir. Gerçek medyum insanlara dürüst bir şekilde yardım eder. Bu medyumlardan biri de medyum Valera olarak bilinmektedir.

Dürüst, güvenilir olarak insanların büyü, sihir, tılsım, fal, muska ve burç konusunda ihtiyaçlarını karşılayan alanında uzman, derin bilgi ve becerilere sahip olan medyum Valera sıklıkla tercih edilen güvenilir medyum olarak bilinmektedir.

Güven konusu medyumluk hizmetlerinde çok önemlidir. Danışanlarla medyum arasında güven tesis edilmesi sağlıklı bir sonuç elde etme açısından da değerlidir. Bu nedenle danışanların kapsamlı araştırmalar yapması da gerekir.

Dürüst Medyumlar Kimlerdir?

Gerçek medyum dürüst olarak çalışan kişidir. Adresi belli, kimliği belli, iletişim bilgileri belli, şeffaf olarak çalışan medyum Valera gibi kişiler insanlara güven vermektedir. Medyumluk hizmetlerinde kişilerin özel bilgileri paylaşıldığı için bu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmemesi gerekir. Bu nedenle şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük çok önemlidir.

Medyum olmak çok emek ister. Çünkü çok çalışmak gerekir. Havas ve cifir ilmine vakıf olan medyumlar derin bilgi ve becerileri sayesinde cinlerle de irtibat kurarlar. Bu da dürüst çalışmak açısından çok önemlidir. İnsanlar bilgilerinin yeteriz olduğu alanda medyumlardan yardım aldıkları için güvenmek isterler.

Medyumlar Ne İş Yaparlar?

Medyumlar doğaüstü güçlerle irtibata geçme yeteneğine sahip olarak insanların büyü, sihir, tılsım, muska gibi işlerinde yapma, bozma işleri yaparlar. Gerçek medyum olan kişiler cinlerle irtibata geçerek insanların dertlerinin çözümünde önemli bir rol oynarlar. Geçmişten ve şu andan bilgi toplarla fakat gelecekten bilgi veremezler.

Alanında uzman kişilerden biri de medyum Valera olarak bilinmektedir. Güvenilir medyum olarak hizmet vermektedir. İnternet üzerinden ya da telefonla danışanlarıyla iletişime geçer. Zaman ve mekan fark etmeden danışanlarına yardım edebilir. Bu bakımdan gerek medyum olarak çalışır. İnsanlara güven verir, danışanlarının bilgilerini başkalarıyla paylaşmaz. Bilgilerine güvenilir, doğru bilme ihtimali oldukça yüksektir. Tavsiyeleri işe yaramaktadır.

Medyumlar Nasıl Çalışır?

Medyumlar ortaklı, ortaksız, yalnız, asistanlarıyla, uzman kişilerle olmak üzere birçok farklı şekilde çalışabilirler. Medyum Valera yalnız çalışan biridir. Güvenilir medyum danışma merkezinde psikolog ve biyoenerji uzmanlarıyla da çalışabilir. Güven duygusu çok önemlidir. Medyumlar danışanlarının kendilerine güvenmelerini isterler.

Büyü, sihir, tılsım, muska konularında mağdur ve muhtaç durumda olan kişiler gerçek medyum olan medyum Valera sayesinde bütün dertlerinden kurtulabilirler. Medyumluk yeteneklerini yerinde ve üstün bir şekilde kullandığı için sorunların çözülmesinde etkili sonuçlar elde edebilir. Bu da insanların maddi ve manevi olarak rahatlaması anlamına gelir.

Medyumlar daha çok cinlerden yardım alırlar. Cinler bilgi toplama konusunda medyumlarla bir paylaşım içindedir. İyi niyetli cinler medyumlara yardım ederek olayların kısa sürede çözülmesini sağlar. Bu da insanlara güven verir.

Gideni Geri Getirme Büyüsü

Gideni Geri Getirme Büyüsü

Büyü Nedir?

İnsanların mistik ya da doğaüstü yöntemlerle dünyayı etkilediğini ileri süren faaliyetler ve bunların etrafında oluşan bir sistemdir.

Gideni Geri Getirme Büyüsü Nedir?

Gideni geri getirme büyüsü, giden kişiyi geri getirmek için yapılan bir büyüdür. Terk eden sevgiliyi ya da terk eden eşi geri getirmek için yapılmaktadır.

Eğer kişi sevdiği insandan ayrılmışsa ve bu konu hakkında yapacağı şeyler sınırlı ise bu durumda uzman ve deneyimli birisinden yardım alarak bu büyüyü yaptırabilir.

Eğer doğal yöntemlerle kişi sevdiği ile bir araya gelemiyorsa büyü aracılığıyla sevdiği kişi ile kavuşabilir. Geri getirme büyüsü son zamanlarda yaşadığımız coğrafyada çok sık tercih edilen bir büyü olmuştur. Özellikle sevgilisinden ya da eşinden ayrılan insanların tekrardan bir araya gelmesi için bu tarz yöntemlerden yararlanabilir.

Aşk büyüsü, geri getirme büyüsü gibi büyüler hayırlı amaçlar için yapılan büyülerdir. Yani geri getirme büyüsü ak büyü kategorisine girer. Giden sevgilinin ya da giden eşin geri gelme ihtimali olmadığı düşünülen durumlarda bu büyü yapılırsa ne olursa olsun giden kişi geri gelir. Büyü yapılan kişi kendisine büyü yapıldığını fark etmez ama kısa bir süre sonra mutlaka geri gelir.

Geri getirme büyüsü alanında uzman, yetenekli ve deneyimli biri tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde etkileri olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Geri getirme büyüsü ile giden kişi geri getirilir ve aşk acısı çeken kişi ile tekrar mutlu olurlar. Zamanla birbirlerine bağlanırlar ve ilişkileri mutlu bir şekilde ilerlemeye devam eder.

İki kişi arasında önceden olan bir ilişkinin olması yapılacak olan büyünün etkisini ve istenilen sonuca ulaşma ihtimalini artırır. Bu ihtimalin artması için gideni geri getirme büyüsünde uygun yöntemler kullanılmalı, gerekli malzemeler temin edilmeli ve tabi ki uzman ve deneyimli biri tarafından yapılmalıdır. Gideni geri getirme büyüsü yapıldıktan sonra etkisini gösterene kadar sabırlı olunmalıdır.  Bu büyüyü yaptırdıktan sonra ihtiyacı olan birine sadaka verilmelidir ya da ihtiyacı olan kişinin adına yardım yapılmalıdır. Sadaka olayı sadece parasal bir yardım olması gerekmiyor. Maddi durumu kötü olan bir ailenin çocuğu için eğitimine de yardımcı olabilir, eğitimsel destek sağlayabilir. Büyüyü yaptıran kişi parasal olarak yardım etmek isterse ne kadar vereceği hakkında bir sınır yoktur.

Gideni Geri Getirme Büyüsünün Etkileri

 • Büyü etkisi altında olan kişi, kısa bir süre içerisinde eşine, sevgilisine ya da nişanlısına geri döner. Yeniden ilişki yaşamaya başlarlar.
 • Büyü etkisinde olan kişi kısa bir süre sonra aşk acısından kurtulur.
 • Büyü yapıldıktan sonra araları bozulan kişilerin arasındaki muhabbet artar.
 • Büyü etkisindeki kişilerin arasında kavga olmaz ve ilişkileri mutlu bir şekilde devam eder.
 • İki kişinin beraber olmasını engelleyen durumlar varsa büyünün etkisinden sonra bu engeller ortadan kalkar.

Gideni Geri Getirme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Gideni geri getirme büyüsünün aşamaları sırası ile yapılmalıdır. Eksik ya da hatalı olduğu zaman büyü yeterince etkisini göstermez.

 • Gideni geri getirme büyüsünü yaptıran kişi büyü yaptırdığını çevresine duyurmamalıdır.
 • Büyüyü yaptıran kişi kime yaptırıyor ise uzman kişiye bu bilgi verilmelidir. Çünkü eşe, sevgiliye ya da nişanlıya yapılan büyü yöntemi ve büyü aşamaları değişiklik gösterir.
 • Gideni geri getirme büyüsünü yaptıran ya da yapan kişi, kimin geri gelmesini istiyor ise o kişi ile kesinlikle iletişim kurmamalıdır. Eğer iletişim kurulursa büyü bozulur.
 • Bu büyü yapıldıktan sonra kişi etkisini görebilmek için en fazla 40 gün bekler. 40 günün sonunda herhangi bir değişiklik olmadıysa büyüde bir yanlışlık olmuş olabilir.

Gideni Geri Getirme Büyüsü Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Bu durum büyünün yapılış amacına göre farklılık gösterebilir. Bununla beraber yapılış amacı ve yaptırma şekli de önemlidir. Yanlış kişi tarafından ve yanlış yöntemler ile yaptırılan büyü kişiye zarar verebilir. Bu nedenle en doğru yöntemle ve doğru kişi tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir.