BlogBüyüler

41 BÜYÜ BOZMA

41 BÜYÜ BOZMA

Bu büyü kara büyülerden bir tanesi olup, bağlama da diyebileceğimiz bir büyüdür. Bağlama derken olumlu anlamda değil bilakis; Kaderin, kısmetin, emeğin, rızkın hatta aklının ve ruhunun bağlanmasını da içerebilir. Bu büyü son derece tehlikeli, zararlı ve büyük bir büyüdür.

Büyü yapılan kişilerin çok kısa bir süre içinde işleri bozulur, rızkı kapanır. Bütün işleri inanılmaz derecede ters gider. Bazı büyülerin sonucunda ölümle bile sonuçlandığı görülebilir.

Hayatı kararan bu insanlar büyü yapıldığından emin olduktan sonra bozdurmaktan başka çareleri yoktur. Mümkün ise büyüyü kim yaptıysa o kişinin bozması daha iyi olacaktır.

Oldukça karmaşık olan bu büyüyü bozma işlemi bir hayli zaman alır. Ve bozma işleminden sonra ne kadar zaman sonra her şeyin normale döneceğini kimse bilemez. Ancak tecrübeyle öğrenilebilir. Kişinin enerjisini düzeltmek hedeflenir. Bu enerjiler yerine oturmaya başladığında kişinin biraz rahatladığı görülür. Bu tarz büyüleri ancak işinin ehli Medyumlar çözebilirler diyebiliriz.

Bu büyüyü bozmak için yedi (7) gün süreyle kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de bulunan Ayet el kürsi, Nas süresi, Felak suresi, İhlas suresi, Fatiha suresi, Bakara suresi sabah ve akşam olmak üzere çok muntazam bir şekilde ciddiyetle okunur.

Veya konuya vakıf, nefesi kuvvetli, işin ehli olan şahıslardan yardım alınması yerinde olacaktır.

Zahmetli uzun dua seansları sonucunda 41 düğüm büyüsü bertaraf edilmiş olur. Böylelikle büyüye maruz kalan kişi tekrar huzurlu günlerine kavuşmuş olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz dualar örnekle şöyledir:

Okunması Gereken Dualar

Ayet el Kürsi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Nas Suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Felak Suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

İhlas Suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Fatiha Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Gayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Bakara Suresi:

Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu